AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Evrensel Düşünen, Yereli Gözeten

AKADEMİK OLANAKLAR

ÇİFT ANADAL ve YANDAL SÜREÇLERİ
Üniversitemizde çift anadal ve yandal  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin aşağıda belirtilen programları arasında yapılmakta olup, Aksaray Üniversitesi Lisans/Önlisans Çiftanadal ve Lisans Yandal Programları Uygulama Yönergesi hükümlerine göre yapılmaktadır.
Anadal Bölümü
Çift Anadal / Yandal Yapılacak Bölüm
Çift Anadal
(AKTS)
Yandal
(AKTS)
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
(74 AKTS)
(39 AKTS)
Sosyoloji Bölümü
(89 AKTS)
(54 AKTS)
İşletme Bölümü
Maliye Bölümü
(94 AKTS)
------------
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Maliye Bölümü
(66 AKTS)
(31 AKTS)
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(64 AKTS)
(33 AKTS)
Maliye Bölümü
İşletme Bölümü
(105 AKTS)
(41 AKTS)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
(101 AKTS)
(41 AKTS)

ORTAK EĞİTİM PROGRAMI SÜREÇLERİ
           Üniversitemizde Ortak eğitim programına belirli başarı düzeyini sağlayan öğrenciler sınırlı kontenjanla kayıt olabilmektedir. Ortak Eğitim Programı süresince öğrencilerimiz eğitimlerinin son yılını/yarıyılını bir özel veya kamu kurum/kuruluşunda maaşlı ve sigortalı çalışan statüsünde çalışarak tamamlamaktadırlar.
Ortak Eğitim Programı lisans programlarında Mühendislik Fakültesinin tüm bölümlerinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmış olup, program ile ilgili ayrıntılı bilgilere ortakegitim.aksaray.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Önlisans programlarında ise 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokullarının programlarında uygulanmaya başlanacaktır.
 
Eskil Meslek Yüksekokulu (tüm programlarda 2. Sınıf bahar dönemi süresi boyunca)
Ortaköy Meslek Yüksekokulu (tüm programlarda 2. Sınıf bahar dönemi süresi boyunca)
 
DERS GEÇME SÜREÇLERİ
 Üniversitemizde ders geçme süreçleri Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Aksaray Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları’na göre yapılmaktadır. İlgili Yönetmelik ve Uygulama Esaslarına aşağıda belirtilen adreslerden ulaşılabilmektedir.

 
http://ogris.aksaray.edu.tr/files/Y%C3%B6netmelik-01.10.2017.pdf

http://ogris.aksaray.edu.tr/files/yonetmelikler/bagildegerlendirme.pdf

;
Telefon:0382 288 3030
Adres: Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi 68100 Aksaray