Asü'de Eğitim Öğretim

Asü'de Eğitim Öğretim

 

Akademik Yıl

Aksaray Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında akademik takvim, her biri 14’er haftalık dönemlerden oluşan “Güz ve Bahar” yarıyılı şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kayıt Yenileme, Ders Ekleme ve Silme

Yarıyıl eğitimi yapılan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde danışmanlarının gözetiminde ders kayıtlarını yaparak, kayıt yenilemek zorundadırlar. İkinci öğretim öğrencileri ile normal öğrenim süresini aşan öğrenciler ise katkı paylarını yatırmak zorundadır. Ders kayıtlarını yenileyen öğrenciler akademik takvimde belirlenen “ders ekle-sil” günlerinde danışmanları aracılığıyla yapmış oldukları ders kayıtlarında değişiklik yapabilirler. Ancak tekrarlamak ve almak zorunda oldukları dersler için değişiklik yapılamaz. Ayrıca ders ekle-sil günlerinden sonra hiçbir şekilde ders ekleme veya ders silme işlemi yapılamaz.

 

Devam Zorunluluğu

Aksaray Üniversitesi’nde derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin ise %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci, o dersin genel sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkını kaybeden öğrencilerin listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ilgili yönetim kurulu kararı ile ara sınavlara girmek kaydıyla devam koşulu aranmayabilir. Ancak klinik, laboratuvar ve atölye ortamında yapılan pratik derslerin tekrarında devam zorunludur.

 

 

 

Sınavlar

Normal öğrenim süresi içinde yarıyıl esasına göre düzenlenen sınavlar, ara, final, mazeret ve bütünleme sınavları şeklinde yapılır. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, vb.) ve final sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Bir dersin ham başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki ara sınav notunun % 40’ı ile final sınavının veya bütünleme sınavının % 60’ının toplanması ile belirlenir. Bir dersin final veya bütünleme sınavından 40’ın altında bir puan alan öğrencinin ara sınav notuna bakılmaksızın ders başarı notu (FF) olur. Ayrıca bir dersin ham başarı notu 35’in altında olması halinde ders başarı notu (FF) olur. Final sınavına girmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek genel başarı notu verilir.

 

Burslar

Üniversite öğrencilerine sağlanacak devlet destekli katkı payı, burs ve krediler, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmektedir. Katkı payı kredisi ve burslara başvurular, öğrenciler tarafından doğrudan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna yapılmaktadır. Burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler, akademik yılın başlangıcında, ilgili fakülte veya yüksekokul aracılığı ile başvurularını yapabilirler. Burs ve kredi miktarları her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmektedir.

Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin isimleri, akademik dönem başlangıcında üniversitemiz yönetim kurulu tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilmekte ve kurumun değerlendirmesinden sonra burs almaya hak kazanan öğrenciler burslardan yararlanabilmektedir.

Söz konusu devlet bursları ve kredilerin yanı sıra Aksaray Üniversitesi öğrencileri üniversitemizin akademik birimlerinin kendi yapılanmaları içinde oluşturdukları çeşitli desteklerden ve diğer kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin burslarından da yararlanabilmektedir. Bu duyurular her akademik yılın başında, ilgili birimler tarafından yapılmaktadır.

 

Staj

Öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyonu, üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacıyla üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde (Mercedes Benz, SÜTAŞ, Colins, vb.) marka olmuş firmalarla anlaşma yaparak öğrencilerimize bu tür kurumlarda staj imkânı sağlanmaktadır.  

Aksaray Üniversitesi 

+90 382 255 25 25

+90 355 522 56 56