Eğitim ve Araştırma

Eğitim ve Araştırma

Danışmanlık

Her öğrenci için, ilgili birim (bölüm ya da anabilim dalı) başkanı tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri de danışman onayı ile yapılır.

Kütüphaneler

Aksaray Üniversitesi Kütüphanesi’nin faaliyetlerinin temelinde, üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri doğrultusunda; kullanıcıların bilgi gereksinimlerini, gelişen bilgi teknolojilerinden de yararlanarak hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak yatmaktadır.

Bilgi hizmetlerinde gelişen teknolojileri kullanarak; üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, dış kullanıcıların da tercih ettiği, dünya standartlarında, çağdaş bir bilgi merkezi olma kütüphanemizin ana hedefidir.

Kütüphanemizde  3 adet okuma salonumuz, bilgisayar laboratuvarı, görsel materyallerin de (450 adet CD ve DVD)  kullanıldığı  Gör-İşit Salonu, süreli yayınlar ve referans kaynakları salonu  ile danışma ve ödünç verme birimi mevcuttur.

Aktif bir şekilde kullanılan kütüphanemiz her eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte kullanıcılarına kütüphane oryantasyon programı uygulamakta; bu  hizmetin sonunda  kullanıcılarımız  kütüphanemizi daha etkin ve verimli kullanarak aradığı kaynaklara daha hızlı ulaşabilmektedir. Ayrıca kütüphanenin daha yoğun kullanımını teşvik etmek için kütüphanemizden en çok yararlanan okuyucumuz ayın okuyucusu seçilerek ödüllendirilmektedir.

 

Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmek ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak amacıyla merkezi araştırma laboratuvarımız faaliyete geçmiştir. Laboratuvarımız genç araştırmacılar için yeni fırsatlar sunmaktadır.

Üniversitemizde uygulamalı eğitim veren bütün birimlerinin kendi bünyelerinde eğitim ve araştırmalara yönelik olarak ayrıca hizmet veren bölüm laboratuvarları bulunmaktadır.

 

 

Teknolojik İmkânlar

Üniversitemizin eğitim ve araştırma hizmetlerine yönelik bilgisayar hizmetleri Enformatik Bölümü’ne bağlı olarak yürütülmektedir. Ayrıca çeşitli birimlerde yer alan bilgisayar laboratuvarları öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Üniversitemizde, öğrencilerin sürekli kullanımına açık, internet erişimli bilgisayar salonları bulunmaktadır.

Öğrencilere, öğrenim süreleri boyunca elektronik posta hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla kişisel e-posta adresi verilebilmektedir.

 

 

Sosyal Tesisler

Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde bulunan Sosyal Tesis bünyesinde; 100 kişilik kapalı ve 50 kişilik açık alan (teras bölümü) olmak üzere toplam 150 kişilik Alakart Restoran, 250 kişilik kapalı ve 100 kişilik açık alan olmak üzere toplam 350 kişilik Akademik Personel Yemekhanesi, 450 kişilik İdari Personel Yemekhanesi ve 500 kişilik de Öğrenci Yemekhanesi bulunmaktadır. Ayrıca Sosyal Yaşam Alanı ve Alışveriş Merkezi’nde öğrencilerimizin ve personelimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kuaför, kırtasiye, eğlence merkezi gibi işletmeler de faaliyet göstermektedir.

Yemekhanelerin haricinde tüm fakülte ve yüksekokullarda bulunan kantin ve kafeteryalar, sıhhî koşullarda ve uygun fiyatlarla öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Barınma

Aksaray’da yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma sorunları önemli ölçüde giderilmiştir. Üniversitemiz merkez yerleşkesi içerisinde yer alan ve sosyal tesisi ile birlikte 500 öğrenciyi barındırabilen yurdumuz, öğrencilerimizin hizmetine açılmıştır.

İl merkezinde ve yüksekokulu bulunan ilçelerde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının yanı sıra, Millî Eğitim Bakanlığı’nın denetiminde olan özel yurtlar da kız ve erkek öğrencilerimize hizmet vermektedir.

 

Mediko Sosyal/Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin sağlık hizmetleri, merkez yerleşkedeki Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesi tarafından verilmektedir.

Aksaray Üniversitesi öğrencileri, sağlık sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak devlet hastanelerinden ve özel polikliniklerden de yararlanabilmektedirler. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma olanağı bulunmayan öğrencilerimizin tedavi giderleri ise üniversite tarafından karşılanmaktadır.

 

Kültür ve Spor

 

Kültür

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını en iyi biçimde değerlendirmelerini, öğrenim dönemi içinde kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla halk oyunları, müzik, tiyatro gibi çeşitli konularda çalışmalarını sürdüren öğrenci toplulukları; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın desteğiyle, gerek dönem içinde, gerekse yılsonunda yapılan bahar şenliğinde çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

Üniversitemizde öğrencilerin ilgi duydukları hemen hemen tüm alanlarda öğrenci toplulukları faaliyet göstermektedir.

Öğrenci toplulukları yıl boyunca öğrencilere, akademik ve idari personele yönelik çeşitli konferanslar, paneller, konser ve film gösterileri düzenlemektedir. Bununla birlikte üniversitemizin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yıl içinde düzenlenen konferans, panel ve film gösterimleri gibi her türlü kültürel etkinliklere öğrencilerimiz katılabilmektedir.

 

Spor

Üniversitemizin yerleşkesi içinde kapalı ve açık spor alanları bulunmaktadır. Üniversitemiz spor tesislerinde öğrenci ve personel birçok dalda spor faaliyetleri yürütmekte, öğrencilerimiz eğitim öğretim dönemi içerisinde çeşitli dallardaki spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılabilmektedir. Ayrıca öğrenciler, üniversiteler arası spor yarışmalarında Aksaray Üniversitesi’ni temsil eden bay ve bayan spor takımlarına da her yıl yapılan seçmelere başvurarak katılabilirler.

 

 

 

 

İletişim ve Koordinasyon

 

Öğrenci Temsilciler Konseyi

Aksaray Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi, üniversite ile ilgili eğitim, öğretim, tanıtım ve geliştirme ile ilgili sorunların tartışılıp görüşülerek kendi bünyelerinde çözümlenebilmesi, çözümlenemeyen sorunların ise üniversite senatosuna yansıtılıp, orada çözümlenmesi amacı ile faaliyet göstermektedir.

Öğrenci Temsilciler Konseyi, tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından seçilen temsilcilerden oluşmaktadır. Öğrenci Temsilciler Konseyi, Aksaray Üniversitesi öğrencilerini her alanda temsil yetkisine sahip olan yasal bir konseydir. Konseyin çalışmaları, “gönüllü olarak çalışmak isteyen” bütün öğrencilere açıktır. Konsey tarafından her yıl barınma, beslenme, ulaşım, eğitim-öğretim ve sağlık gibi konularda, öğrencilerin Aksaray Üniversitesi’nde sorunsuz, kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için üniversite yönetimi ile birlikte çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca öğrencilerin yoğun ders ve sınav ortamında rahatlamalarını sağlayacak çeşitli kültürel etkinlikler de bu konseyin uğraşları arasındadır. Üniversite ve sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitenin gelişmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, eğitim kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda öneriler geliştirilmesini sağlamak, bu konuda muhtemel olanakları araştırmak ve gerçekleştirmek ve öğrenci toplulukları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak da Öğrenci Temsilciler Konseyi’nin görevleri arasındadır.

 

Dış İlişkiler Ofisi

Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi’nin öncelikli hedefi, öğretim elemanları ve öğrencilerimizin eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda bu tip faaliyetlerin, ulusal eğitime global bir bakış açısının kazandırılmasında büyük önemi olduğu inancıyla yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle ikili anlaşmalar yapılmakta, ortak projeler geliştirilmektedir.

Dış İlişkiler Ofisi 2011 yılında; Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı olan Eurodesk Türkiye Temas Noktası olmaya hak kazanmıştır. Eurodesk Temas Noktası, Türkiye’nin farklı illerinden Avrupa fırsatları hakkında sorulan sorular online sistem üzerinden cevaplanmakta veya ofiste yüz yüze bilgilendirme hizmeti verilmektedir.

Erasmus kapsamında eğitimlerinin bir veya iki yarıyılını çeşitli Avrupa ülkelerinde devam ettirmeleri öğrencilerimizin rekabete dayalı eğitim sisteminde bir adım önde olmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerimiz kendilerine sağlanan fonlarla gittikleri ülkede hayatlarını kolaylıkla sürdürmektedirler. Programdan faydalanan öğrenciler yabancı dillerini geliştirmenin yanı sıra, yeni arkadaşlıklar edinerek, farklı bakış açıları kazanmaktadırlar.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın koordine ettiği ve hibelendirdiği Gençlik Programı kapsamında yazdığımız ve ortak olarak katıldığımız projeler sayesinde, üniversitemiz öğrencileri ile birlikte AB gençlik projeleri yürütülmekte ve bu sayede farklı bölümlerden öğrenciler yurtdışında eğitsel ve kültürel entegrasyona dâhil olmaktadırlar.

Aksaray Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisine aktarılan ve her geçen yıl artan Erasmus bütçesi doğrultusunda daha fazla öğrenci Avrupa fırsatlarından yararlanma şansı elde etmektedir. Öğrenim hareketliliğinin yanı sıra, 2013-2014 Akademik yılından itibaren Aksaray Üniversitesi öğrencilerine yaz aylarında Avrupa’da staj yapma imkânı sağlanmaktadır.

Aksaray Üniversitesi 

+90 382 255 25 25

+90 355 522 56 56