İletişim

BİRİM İLETİŞİM
Genel Sekreterlik 0 382 288 3026
İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. 0 382 288 3081
Kütüphane Dök. Dai. Bşk. 0 382 288 2117
Öğrenci İşleri Dai. Bşk. 0 382 288 3121
Bilgi İşlem Dai. Bşk. 0 382 288 3060
Personel Dai.Bşk. 0 382 288 3141
Sağlık Kültür Dai. Bşk. 0 382 288 3160
Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 0 382 288 3180
Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk. 0 382 288 3210
Fen Edebiyat Fakültesi  0 382 288 2121
Mühendislik Fakültesi 0 382 288 3500
Eğitim Fakültesi 0 382 288 3300
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 0 382 288 2401
Veteriner Fakültesi 0 382 288 2926
İslami İlimler Fakültesi 0 382 288 2300
Turizm Fakültesi 0 382 288 2063
Sağlık Yüksekokulu 0 382 288 3800
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 0 382 288 2647
Şerefli Koçhisar Uyg. Tek. YO 0 382 288 2951
Yabancı Diller YO 0 382 288 2866
Teknik Bilimler MYO 0 382 288 2481
Sosyal Bilimler MYO 0 382 288 2712
Güzelyurt MYO 0 382 288 2566
Ortaköy MYO 0 382 288 2618
Şerefli Koçhisar B. C. MYO 0 382 288 2586
Sağlık Hiz. MYO 0 382 288 3870
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 382 288 2714
Fen Bilimleri Enstitüsü 0 382 288 2728
Farabi Koordinatörlüpğü 0 382 288 2894
Hukuk Müşavirliği 0 382 288 3240
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 0 382 288 2890
Döner Sermaye Müdürlüğü 0 382 288 3200

Aksaray Üniversitesi 

+90 382 255 25 25

+90 355 522 56 56